Stoornissen in impulscontrole

Een woede-uitbarsting is de meest voorkomende stoornis in impulscontrole. Dit wordt ook wel een periodiek explosieve stoornis genoemd.

Hierbij gaat het om een vorm van agressie t.o.v. mensen of voorwerpen en is de mate van agressie niet in verhouding met de stressveroorzakende factor.

Aan de hand van cognitieve en gedragsmatige technieken wordt geleerd om om te gaan met de stressfactor en alternatieve oplossingen te bedenken.