Neuropsychologische revalidatie

Neuropsychologische revalidatie wordt toegepast bij mensen die een hersenletsel opgelopen hebben. Hierdoor kunnen volgende functies aangetast zijn: aandacht, concentratie, geheugen, executief functioneren (= plannen,organiseren,..), ruimtelijke vaardigheden,etc.

Met verschillende neuropsychologische revalidatietechnieken wordt getracht deze functies te optimaliseren of tenminste stabiel te houden (vb. bij dementie).