IQ test

IQ testen worden om verschillende redenen afgenomen. Vb. bij jongeren en adolescenten om te achterhalen of zij een bepaalde opleiding of studiekeuze ‘aankunnen’. Of andersom: wanneer iemand hoogbegaafd zou zijn en daarom niet goed functioneert op school. Soms wordt ook een IQ test verricht voor logopedische terugbetaling of in juridische situaties om de cognitieve sterktes en zwaktes van een persoon te achterhalen.

Aan de hand van verschillende subtesten krijgt men zowel een score van verbaal IQ als van performaal IQ (o.a. ruimtelijk inzicht). Uiteindelijk leiden deze twee scores tot een totaal IQ.

Een totaal IQ van 100 wordt als gemiddeld beschouwd; lager dan 70 als zwakbegaafd en hoger dan 130 hoogbegaafd.

De afname van een IQ test duurt 60 à 90 minuten en kost max. 130 euro (inclusief verslaggeving).