concentratie- en geheugenonderzoek

Een groot deel van het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit het achterhalen van mogelijke stoornissen in aandacht en geheugen. Denk maar aan bepaalde vormen van dementie (o.a. Alzheimer) of ADHD. Soms doen er zich ook concentratieproblemen voor na een verkeersongeval (vb. whiplash).

Tijdens dergelijk onderzoek worden volgende functies getest: volgehouden, selectieve en verdeelde aandacht, visueel en verbaal geheugen, planning en organisatie, taal, rekenvaardigheid,…