Neuropsychologisch onderzoek

De neuropsychologie richt zich op de werking tussen de hersenen en het gedrag. Neuropsychologisch onderzoek kan nodig zijn bij verschillende klachten: o.a. geheugenproblemen, ADHD, taalproblemen, etc,.. Zowel bij kinderen (vanaf 2 jaar, 6 maanden) en volwassenen kunnen ook IQ testen afgenomen worden (zie verder).

Er gebeurt meestal een intakegesprek (= kennismakingsgesprek) vooraleer we met een neuropsychologisch onderzoek kunnen starten. De duur van een onderzoek is afhankelijk van de hulpvraag en duurt min. 1 uur. Tijdens het onderzoek worden er verschillende testen afgenomen om zo de verschillende cognitieve functies (o.a. aandacht, geheugen, taal,…) te onderzoeken.